Kowal

Kowal

Rzemieślnik, który zajmuje się kowalstwem, to kowal. Zawód ten zajmuje się wykonywaniem przedmiotów z metalu. Zawód ten popularny był w średniowieczu. Wtedy liczba kowali była duża i w każdej wsi znajdowała się kuźnia, ponieważ wykonywali oni takie rzeczy jak kociołki, podkowy, gwoździe, narzędzia, broń oraz podkuwali konie. Dzisiaj, wraz z postępującą technologią zawód ten stracił na znaczeniu, ponieważ jest wiele nowoczesnych warsztatów mechanicznych oraz fabryk, które wytwarzaniem danych rzeczy się zajmują.

W XIII wieku w Polsce powstała pierwsza organizacja cechowa kowali. Regulowała ona m.in. zasady współżycia kowali. Miała ona również wpływ na kształcenie kowali. Jakość ich wyrobów.

W 1993 roku w Polsce w Wojciechowie powstało pierwsze i jedyne Muzeum Kowalstwa. Muzeum rocznie odwiedza około 8 tysięcy ludzi.

– autor artykułu