Kowalstwo w Polsce

Kowalstwo w Polsce

Kowalstwo to jedno z najstarszych rzemiosł. W Polsce rozwinęło się w X wieku, kiedy zaczęły powstawać grody, które stanowiły początki pierwszych miast. W związku z tym potrzebne były różnorodne narzędzia rolnicze, broń, przedmioty użytku codziennego, które były wykonywane z metalu i stąd rozwój kowalstwa.

Kowalstwo w tamtych czasach dzieliło https://sportowesuple.pl/92-rekawiczki się na kowalstwo wiejskie, które wykonywało narzędzia rolnicze; kowalstwo wojskowe, które wykonywało broń; kowalstwo folwarczne, które wykonywało prace w kuźniach dworskich.

Kowalstwo przez długi czas było zawodem, który nie wyróżniał się mocno spomiędzy innych zawodów. Dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęły nastawać zmiany w sytuacji materialnej i społecznej chłopów, a żelazo było na tyle drogie, że stanowił wykładnik zamożności, kowale zaczęli się wzbogacać na swym fachu. Bogaci ziemianie chcąc się wywyższyć pośród sąsiadów, zamawiali, drogie wtedy, metalowe okucia wozów, sań, mebli itp.

https://deckpol.pl/produkty/deski-tarasowe-kompozytowe.html
– autor artykułu